Csongrád és Észak-Bánát közös öröksége
határon átnyúló turisztikai fejlesztés

Projekt bemutatás

 

Közös örökségek a határmenti régióban, Csongrád megyében és Észak-Bánátban


A pályázat rövidítése:
MUTHER-CSNB

A pályázat kódja: HUSRB/0901/212/038

Pályázati kategória: Tematikus kulturális örökség útvonalak

 

Fő kedvezményezett:  Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.

Együttműködő partnerek:

 • Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
 • Tiszasziget Községi Önkormányzat
 • Törökkanizsa Önkormányzata (Opština Novi Kneževac)
 • Törökkanizsai Vidékfejlesztési Központ (Centar za Ruralni Razvoj)


A projekt legfontosabb céljai:
épített örökségünk, kulturális és történelmi emlékeink védelme és megőrzése. Többek között:

 • A mintegy 30 éve bezárt deszki szerb temető emlékparkká alakítása, a síremlékek megőrzése, parkosítás, valamint padok és tájékoztató táblák kihelyezése. A fejlesztéssel a helyi szerb emlékek megőrzése mellett egy park kialakítása is megtörténik, továbbá a település ’zöld felületének’ növelése is.
 • Tiszasziget külterületén Határőrizeti Emlékpark kiépítése, az évszázadokon át változó határvédelem, annak eszközeinek, felszereléseinek bemutatása céljából. Az Emlékpark a közelben található Mélyponttal együtt tartalmas időtöltést nyújt majd a látogatóknak.
 • A pályázati támogatásból felújítási tervek készülnek a Törökkanizsai hajdani Tallián kúria, a jelenlegi könyvtár, a Schulpe kastély, a mostani bíróság és a Schulpe és Maldeghem családi kripta megóvására.
 • A Deszk és Törökkanizsa között tervezett ’kulturális örökség’ útvonalon információs táblák elhelyezése, a helyi értékekre, érdekességekre, valamint turisztikai szolgáltatásokra való figyelemfelkeltés céljából.

A pályázaton elnyert EU támogatás: 228.812 euró, amely mellé a hazai partnerek további 17.472 euró támogatást kapnak.

 

A határokon átívelő együttműködés folytatódik:

 

Közös Örökség – közös értékeink védelmea a közös cél szolgálatában határokon át

 

A pályázat rövidítése: MUTHER-2

A pályázat kódja: HUSRB/1002/212/157

 

Fő kedvezményezett:  Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.

Együttműködő partnerek:

 • Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület
 • Tiszasziget Községi Önkormányzat
 • Törökkanizsa Önkormányzata (Opština Novi Kneževac)
 • Verbász Önkormányzata (Vrbasz)

A projekt átfogó célja: a határon átnyúló kapcsolatok, együttműködések megerősítése a határ menti régiókban Csongrád, Észak-Bánát és Dél-Bácska épített, kulturális és történelmi örökségeinek megőrzése területén folytatott közös programok, tevékenységek által.

A projekt megvalósítása: a  MUTHER-2 projekt - amely a Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg - 2012. január 1-vel vette kezdetét. A projekt megvalósítása összesen 22 hónapon át tart (2012.01.01.-2013.10.31.).

A projekt főbb eseményei:

 • a népi mesterségek, népművészet megőrzése érdekében szervezett szemináriumok és műhelymunkák, amelyeket színvonalas rendezvények, kiállítások és fesztiválok (Csárdás Napok - Tiszasziget, Szerb Lakodalom - Deszk, Nemzetközi Gasztronómiai Fesztivál - Törökkanizsa, Pannon Fesztivál - Verbász) egészítenek ki,
 • infrastrukturális fejlesztések is részei projektnek, amely keretében megújul az egyik törökkanizsai ortodox templom, bővül a tiszaszigeti szabadtéri múzeum, bővül a BÁNÁT együttes tájházi gyűjteménye, újraéled a törökkanizsai mozi, és kialakításra kerül a verbászi népzenei gyűjtemény az ahhoz szükséges technikai eszközök beszerzésével.

A partnerek által tervezett főbb tevékenységek:

 • ’Májusi’ Fesztivál – Tiszasziget
 • ’Szerb Lakodalom’ – Deszk
 • ’Nemzetközi Népi Gasztronómiai Fesztivál’ – Törökkanizsa
 • ’Pannonian Fair’ - Verbász
 • Népi művészet – népi mesterségek szemináriuma – Deszk és Verbász
 • Népi művészet – népi mesterségek műhelymunka (foglalkozások) – Deszk és Verbász
 • Szerb Tájház és gyűjteményének fejlesztése – Deszk
 • Szabadtéri Múzeum és turisztikai infrastruktúra fejlesztése – Tiszasziget
 • Templom (közösségi tér) felújítása - Törökkanizsa

A pályázaton elnyert EU támogatás összesen 275.199,- euro, amelyből a hazai támogatás összege a  magyarországi partnerek részére 14.746 euro.

 

Kísérje figyelemmel a projekt megvalósítását az eseményekről készült beszámolók segítségével honlapunkon, és élje át személyesen is a rendezvények helyszínén!